1000+ REALIZED PROJECTS

100+ EMPLOYEES WORLDWIDE

18+ YEARS ON THE MARKET

About Sans Souci

 

Sans Souci is where design combines with the latest technologies, and the most imaginative interior and architectural installations come to life. Design is at the core of everything we do. We have been at the forefront of pioneering the use of nanotechnologies since the company’s foundation in 2005. Our glass manufacturing takes place in the North Bohemia region, and all materials used during the process are carefully sourced with regard to quality and sustainability. Our team of professionals has copious experience working together with world-renowned architects, interior designers, and real estate developers as well as end consumers across all global markets, with our lighting installations adorning the world’s most luxurious spaces, from the seven-star Burj Al Arab hotel in Dubai to the iconic Claridge’s in London just to name a few.

 

What do we offer?

 

In addition to the usual benefits, we offer our employees the opportunity to develop their skills, come up with their own proposals, and lead projects from their initial stages until their successful completion and implementation. To become a part of Sans Souci means not only to work within the friendly environment of our offices in the elegant world of interior design but above all to get a chance to fully realise your potential. We do not burden our employees with senseless bureaucracy. Instead, we offer them flexibility and freedom. It is imperative for us to support young talents, value experienced specialists, and select inspirational managers to lead our teams because we realise it is our employees to whom we owe our success.

Have you not found the right position?

Contact us!

Dagmar Möstl

HR Manager

Sans Souci: Dagmar Möstl

WHISTLEBLOWING REPORTING

(IN CZECH)

OZNAMOVACÍ SYSTÉM PROTIPRÁVNÍHO JEDNÁNÍ (WHISTLEBLOWING):

INFORMACE PRO OZNAMOVATELE:

Důvod a účel zavedení vnitřního oznamovacího systému:
Zákon č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů („Zákon“) vyžaduje od vybraných zaměstnavatelů, aby zajistili tzv. oznamovatelům možnost oznamovat Zákonem specifikovaná protiprávní jednání. Za tímto účelem vytvořila naše společnost vnitřní oznamovací systém, který umožňuje oznamovatelům podat oznámení bez obav z neoprávněného vyzrazení jejich totožnosti a z vystavení se odvetným opatřením v důsledku učiněného oznámení a který zároveň umožňuje posuzovat důvodnost oznámení, přijímat vhodná opatření k nápravě nebo předejití protiprávnímu stavu.

K čemu vnitřní oznamovací systém ne/slouží:
Vnitřní oznamovací systém je určen výhradně pro hlášení možného protiprávního jednání dle Zákona. Není však určen pro dotazy a připomínky k našim výrobkům, objednávkám a podobně.

Kde lze podání učinit:
Podání oznámení může oznamovatel učinit:

  1. písemně nebo ústně prostřednictvím hlasového záznamu na tzv. interním oznamovacím kanálu pod odkazem zde (tj. na webových stránkách: sanssoucilighting.whistlelink.com), kde se dozvíte bližší informace k oznamování, co se rozumí protiprávním jednáním dle Zákona a další nezbytné informace, nebo
  2. písemně na adresu Dagmar Möstl, Sans Souci s.r.o. Václavské náměstí 58, 110 00 Praha 1, nebo prostřednictvím hlasového záznamu na interním oznamovacím kanálu pod odkazem v bodě 1), nebo
  3. prostřednictvím externího oznamovacího systému zřízeného Ministerstvem spravedlnosti ČR na jeho webových stránkách.

Příslušná osoba:
Příslušnou osobou odpovědnou za přijímání a vyřizování oznámení podaných prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému je:

Dagmar Möstl , HR Manager

kontakty:

  • primárně: interní oznamovací kanál pod odkazem zde (tj. na webových stránkách: sanssoucilighting.whistlelink.com), elektronická adresa a telefonní číslo jsou uvedeny v tomto interním oznamovacím kanálu pod odkazem výše,
  • alternativně: adresa pro písemná oznámení: Dagmar Möstl, Sans Souci s.r.o. Václavské náměstí 58, 110 00 Praha 1.

Informujeme veřejnost, že naše společnost nevyužívá možnost vyloučit z vnitřního oznamovacího systému konkrétní skupiny osob. Oznámení tak mohou podat všechny osoby dle § 2 odst. 3 Zákona.